Kompass 

psykoterapi og veiledning

-  Berit Aanesen - 

Anbefalinger:

"Hos deg føler jeg at hele meg blir sett og møtt!" (kvinne, 30+)

"Jeg opplever fleksibiliteten i forhold til hvor og hvordan timene kan gjennomføres, som et helt spesielt fortrinn!"  (kvinne, 50+)

"Jeg opplever endelig å bli tatt på alvor." (kvinne, 30+)

"Det var akkurat dette jeg trengte for å få grep om livet igjen!" (kvinne, 70+)

Eksempler på oppdrag og prosjekter

Veileder for ansatte hos Mental Helse Hjelpetelefonen

Studieadministrator for Norsk Forening for Integrativ Terapi

Fagkafe for Mental Helse Hjelpetelefonen