Kompass 

psykoterapi og veiledning

-  Berit Aanesen - 

Anbefalinger: 

"Hos deg føler jeg at hele meg blir sett og møtt!" (kvinne, 30+)

"Jeg opplever fleksibiliteten i forhold til hvor og hvordan timene kan gjennomføres, som et helt spesielt fortrinn!"  (kvinne, 50+)

"Jeg opplever endelig å bli tatt på alvor." (kvinne, 30+)

Eksempler på oppdrag og prosjekter

Studieadministrator for Norsk Forening for Integrativ Terapi

Veileder for ansatte hos Mental Helse Hjelpetelefonen

Fagkafe for Mental Helse Hjelpetelefonen