Faglig fundament

Jeg har en fireårig spesial- og videreutdanning i psykoterapi / integrativ terapi på masternivå, dels ved Universitetet i Sørøst-Norge, dels privat gjennom Norsk forening for Integrativ terapi.  I tillegg henter jeg verktøy og vinklinger fra EMDR, PREP, LØFT og mye mer, når situasjonen tilsier det.  Og under, over og mellom det hele ligger egen livserfaring, arbeidserfaring og menneskemøter som har påvirket meg.  

Som reg. psykoterapeut under Norske psykoterapeuters forening (NFP), oppfyller jeg faglige, profesjonelle, kvalitets- og etiske kriterier satt av det Europeiske forbund for psykoterapi (EAP), og har gått i omfattende individuell terapi.  Jeg er underlagt strenge krav om veiledning og kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering (PFO).

Berit Aanesen
Alle rettigheter forbeholdt 2017
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!