Faglig fundament

Jeg har min psykoterapi-faglige bakgrunn hovedsaklig fra studier i integrativ terapi, dels ved Universitetet i Sørøst-Norge, dels privat gjennom Norsk forening for Integrativ terapi.  I tillegg trekker jeg inn verktøy og andre elementer fra utdannelse i EMDR, PREP, LØFT, m.m., der situasjonen tilsier det.  Og under, over og mellom det hele ligger egen livserfaring, arbeidserfaring og menneskemøter som har påvirket meg.