Hva jeg kan tilby

Individuelle timer

Du og din problemstilling, såvel som dine behov, ressurser og tålegrenser står i fokus.  Metoder og tilnærminger tilpasses ut fra dette.  Et mål med psykoterapi er ofte å bli mer oppmerksom på ubevisste tankemønstere, slik at vi om nødvendig kan forandre på det som står i veien for vår videre utvikling.  Psykoterapi er godt egnet i møte med ulike psykiske, psykososiale og psykosomatiske utfordringer, for både enkeltpersoner, par, familier og grupper.  Samtalen og samarbeidet mellom terapeut og klient er sentralt.  Noen ganger er det også både nyttig og hensiktsmessig å supplere samtalen med øvelser som involverer mer enn bare hodet: bevegelse og kreativitet er gode verktøy.  Ved traumatiske eller overveldende minner eller opplevelser, kan metoder som EMDR være godt egnet.

Overgangene mellom psykoterapi, veiledning og rådgivning kan være glidende.  Det er du som vet hva du trenger, og i fellesskap finner vi ut hvordan vi kan samarbeide for å få det til. 

Priser:

Individuelle timer (60 min): 900,-

Individuelle timer (90 min): 1350,-

Parterapi (90 min): 1350,-

Kurs, veiledning og annet: etter avtale

Kurs og temakvelder

Jeg kan holde kurs og temakvelder rundt ett eller flere temaer, f.eks.:   

- Bli kjent med deg selv via kreative øvelser. Et heldagskurs i en liten gruppe.

- "Bli glad igjen! Kurs i depresjonsmestring" over 14 uker, basert på Kristian Halls selvhjelpsbok "Glad igjen!"  Individuelt eller i gruppe, også for pårørende.

- "PREP samlivskurs for bare dere to" - når det passer for dere (4 x 1,5 t).  

- Ordinære PREP samlivskurs i gruppe


Ellers holder jeg gjerne temakvelder og -kurs for en foreldregruppe, i en skoleklasse, i en forening eller liknende. 

Du er velkommen til å ta kontakt med meg for en nærmere prat om mulighetene!

Målgruppe

Alle kan ha glede av en "sparringpartner" i perioder av livet: en å kaste litt ball med, lufte tanker med i full trygghet.  Det kan være snakk om et møte eller to for å bevisstgjøre seg egne reaksjonsmønstere, tanker og valg, eller det kan være snakk om samarbeid over kortere eller lengre tid for å løse opp i mer etablerte problemstillinger.  Det kan f.eks. være om du 

  • har mistet litt grepet på hverdagen og deg selv
  • føler at du ikke strekker til, eller stresser og presser deg selv for hardt
  • strever i en vanskelig livssituasjon - kanskje med mobbing, skole, jobb, relasjoner, sorg og tap, eller langvarig sykdom hos deg selv eller noen nær deg
  • trenger å snakke med en utenforstående
  • sliter med angst, depresjon, lav selvfølelse, eller søvnproblemer
  • har fysiske plager du tenker kan ha psykiske årsaker
  • har konsentrasjonsproblemer, strever med å finne ro, eller har mistet energien
Berit Aanesen
Alle rettigheter forbeholdt 2017
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!